Đào Tạo Chuyên Đề
Dao tao tai chinh ke toan, thue tndn, thue tncn, thue gtgt, thue ,ttdb, ke toan chi phi,ke toan doanh thu

 

Lịch Khai Giảng Đào Tạo

Đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán, đào tạo kế toán trưởng


Lớp học về thuế thu nhập doanh nghiệp ( thuế tndn)

LỚP HỌC VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

I>NỘI DUNG :

CHƯƠNG I : Đối tượng nộp thuế và phương pháp tính thuế

I> Đối tượng nộp thuế tndn

II> Phương pháp tính thuế tndn

- Doanh thu tính thuế TNDN

- Thời điểm xác định doanh thu

CHƯƠNG II : Các khoản chi phí được trừ và không được trừ


I> Chi phí được khấu trừ

II> Các khoản chi phí không được trừ

- Khoản chi phí không đáp ứng đủ các điều kiện được trừ

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa

- Chi phí của DN mua HHDV không có hóa đơn

- Chi phí tiền lương, tiền công

- Phần chi trang phục cho người lao động không có hoá đơn

- Chi thưởng ,sang kiến, cải tiến

- Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

- Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định

- Các khoản chi không đúng đối tượng, mức chi vượt quá quy định

- Phần trích nộp BHXH-BHYT, BHTN,KPCĐ vượt mức quy định

- Chi phí trả tiền điện nước không đầy đủ chứng từ

- Phần chi phí thuê tài sản cố định vượt quá mức phân bổ theo số năm mà bên đi thuê trả tiền trước

- Phần chi phí lãi tiền vay vốn vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay

- Chi trả lãi vay để góp vốn điều lệ hặoc chi trả tiền lãi vay tương ứng với phần vốn điều lệ đã đăng kí còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp đã đi vào SXKD.

- Trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp theo không đúng hướng dẫn

- Trích, lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc, thôi việc không đúng hiện hành

- Các khoản trích trước theo kỳ hạn mà đến hạn chưa chi hoặc chi không hết

- Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi, hoa hồng… vượt quá 10% tổng số chi được trừ

- Chi tài trợ, giáo dục không đúng đối tượng

- Chi tài trợ cho y tế không đúng đối tượng

- Chi tài trợ làm nhà tình nghĩa cho người nghèo không đúng đối tượng

- Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả không đúng đối tượng

- Khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại

- Chi phí quản lí KD công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam phần vượt mức chi phí

- Các khoản chi được bù đắp

- Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế

- Các khoản chi của họat động Kinh Doanh không thực hiện đúng văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính

- Các khoản tiền phạt vi phạm hành chánh

- Chi về đầu tư xây dựng, thẻ hội viện sân golf…

CHƯƠNG III: Kê khai thuế tndn tạm tính quý

I> Hồ sơ kê khai

II> Hướng dẫn kê khai

CHƯƠNG IV : Một số lưu ý về kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

I> hồ sơ quyết toán thuế

II> kết quả hạot động sxkd

III> tờ khai quyết toán thuế tndn năm

IV> khai điều chỉnh quyết toán thuế

CHƯƠNG V : trao đổi giải đáp, các vướng mắc thường gặp

 

II> GIẢNG VIÊN : Chuyên viên cục thuế Hà Nội và TPHCM

- TPHCM : chuyên viên Phạm Văn Hòa - Cục thuế tphcm

Lớp học về thuế thu nhập doanh nghiệp ( thuế tndn)
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!