Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
121   Link   Thông tư số 132/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2011
Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa
122   Link   Thông tư số 23 /2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2011
Hư¬ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
123   Link   Thông tư số 129/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/09/2011
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản
124   Link   Thông tư số 128/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 12/09/2011
Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở y tế công lập
125   Link   Thông tư số 125/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 05/09/2011
Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ
126   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 125/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 05/09/2011
127   Link   Thông tư số 124/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/08/2011
Hướng dẫn về lệ phí trước bạ
128   Link   Thông tư số 120/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/08/2011
Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
129   Link   Mẫu đi kèm thông tư số 120/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/08/2011
Mẫu số 01/SDNN, Mẫu số 02/SDNN, Mẫu số 03/SDNN, Mẫu số 04/SDNN
130   Link   Thông tư số 119/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/08/2011
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90
trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
131   Link   Thông tư số 118/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 16/08/2011
Hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện
132   Link   Thông tư số 116/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/08/2011
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng
133   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 116/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 15/08/2011
134   Link   Thông tư số 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 04/08/2011
Sửa đổi, bổ sung thông tư số 62/2009/tt-btc ngày 27/3/2009, thông tư số 02/2010/tt-btc ngày 11/01/2010 và thông tư số 12/2011/tt-btc ngày 26/01/2011.
135   Link   Thông tư số 108/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/07/2011
Sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
136   Link   Phụ lục đi kèm thông tư số 108/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/07/2011
137   Link   Thông tư số 105/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 12/07/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 của Bộ Tài chính quy định áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.
138   Link   Thông tư số 104/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 12/07/2011
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước
139   Link   Thông tư số 103/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/07/2011
Sửa đổi, bổ sung Khoản 75 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính
140   Link   Thông tư số 102/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 11/07/2011
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng hạt đào lộn hột (hạt điều) thuộc mã 0801.31.00.00 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 7 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!