Văn Bản Pháp Quy Kế Toán Thuế Mới

Ke toan thue,tong cuc thue,bo tai chinh,cuc thue

 

 

 

Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh

 

Số lượng hiển thị 
181   Link   Thông tư số 18/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 10/02/2011
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
182   Link   Thông tư số 16/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/02/2011
Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2006/TT-BTC ngày 29/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
183   Link   Thông tư số 15/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/02/2011
Hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
184   Link   Thông tư số 14/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 08/02/2011
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016
185   Link   Thông tư số 12/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/01/2011
Sửa đổi thông tư số 84/2008/tt-btc ngày 30/9/2008 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và sửa đổi thông tư số 02/2010/tt-btc ngày 11/01/2010 của bộ tài chính hướng dẫn bổ sung thông tư số 84/2008/tt-btc ngày 30/9/2008 của bộ tài chính
186   Link   Thông tư số 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/01/2011
Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
187   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 10/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/01/2011
Mẫu số: 01-05 /DT- QLDA
188   Link   Thông tư số 09/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/01/2011
Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
189   Link   Thông tư số 07/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 14/01/2011
Thông tư hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
190   Link   Thông tư số 224/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2010
Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
191   Link   Thông tư số 223/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2010
Quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
192   Link   Thông tư số 218/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/12/2010
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
193   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 218/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/12/2010
Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
194   Link   Thông tư số 216/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/12/2010
Về việc ban hành Danh mục các mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu được tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu
195   Link   Văn bản đi kèm thông tư số 216/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/12/2010
Danh mục các mặt hàng được tạm thời gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng
196   Link   Thông tư số 215/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/12/2010
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điểm 1, mục II Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 13/02/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại
197   Link   Thông tư số 214/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/12/2010
Hướng dẫn chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm và để đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm
198   Link   Thông tư số 213/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 22/12/2010
Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
199   Link   Thông tư số 212/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 21/12/2010
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
200   Link   Thông tư số 210/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/12/2010
Quy định việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 10 trong tổng số 21 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!