Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 04/HTQT : Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam

Mẫu số 04/HTQT: Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam

 

Mẫu số 04/HTQT

>> Tải Mẫu số 04/HTQT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 04/HTQT, 04/HTQT, Mẫu số 04/HTQT: Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam, mau so 04/htqt: giay xac nhan thue thu nhap da nop tai viet nam

Mẫu số 04/HTQT : Giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!