Biểu mẫu theo thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
1 Thông tư 133-2016. mẫu số 11 – lđtl - bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 2122
2 Thông tư 133-2016. mẫu số 10 – lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương 1731
3 Thông tư 133-2016. mẫu số 09 – tt - bảng kê chi tiền 1677
4 Thông tư 133-2016. mẫu số 09 – lđtl - biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 1797
5 Thông tư 133-2016. mẫu số 08b – tt - bảng kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý 1602
6 Thông tư 133-2016. mẫu số 08a – tt - bảng kiểm kê quỹ 1740
7 Thông tư 133-2016. mẫu số 08 – lđtl - hợp đồng giao khoán 1797
8 Thông tư 133-2016. mẫu số 07- lđtl - bảng thanh toán tiền thuê ngoài 1780
9 Thông tư 133-2016. mẫu số 07 – vt - bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ 1696
10 Thông tư 133-2016. mẫu số 07 – tt - bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý 1710
11 Thông tư 133-2016. mẫu số 06- lđtl - bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 1748
12 Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – vt - bảng kê mua hàng 1909
13 Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – tt - biên lai thu tiền 1813
14 Thông tư 133-2016. mẫu số 06 – tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ 1486
15 Thông tư 133-2016. mẫu số 05- lđtl - phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 1536
16 Thông tư 133-2016. mẫu số 05 – vt - biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa 1952
17 Thông tư 133-2016. mẫu số 05 – tt - giấy đề nghị thanh toán 3651
18 Thông tư 133-2016. mẫu số 05 – tscđ - biên bản kiểm kê tài sản cố định 1706
19 Thông tư 133-2016. mẫu số 04-lđtl-giấy đi đường 2141
20 Thông tư 133-2016. mẫu số 04 – vt - phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 1445
 
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 3 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!