Đào Tạo Kế Toán – Thuế

Dao tao ke toan thue, thuc hanh ke toan thue, hoc ke toan, đào tạo kế toán thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

TP.HCM - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG 2022

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ - KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI TPHCM

I> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ TẠI TPHCM

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN TẠI TPHCM:

-Số 474/3 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Tp.HCM

1, Lớp kế toán đại cương: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Dành cho những bạn chưa biết gì về kế toán và mới bắt đầu

- Giúp bạn những kiến thức cơ bản về kế toán và bước đầu hỗ trợ bạn dấn thân vào nghề.

- Cấp giấy chứng nhận khi đã học xong

- Thông tin lớp học kế toán đại cương ở TP.HCM

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

1,300,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

1,300,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

1,300,000

Liên tục trong tuần

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

2, Lớp kế toán thuế-tổng hợp cơ bản: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Hướng dẫn học viên làm được sổ sách , làm báo cáo tài chính và hỗ trợ kê khai thuế

- Thực hiện công việc như kế toán viên thực tế

- Sổ sách chứng từ thật từ những công ty đang hoạt động và đã trải qua kỳ kê khai, quyết toán thuế.

- Hình thức sổ sách tiêu biểu, lập báo cáo cập nhật theo thông tư mới nhất hiện nay.

- Kèm 1-2-1 Cầm tay chỉ việc. CHƯA LÀM ĐƯỢC – CHƯA NGHỈ HỌC

- Cấp giấy chứng nhận kế toán thuế-tổng hợp cơ bản khi học viên hoàn thành xong khóa học.

- Thông tin lớp học kế toán thuế- tổng hợp cơ bản tại TPHCM

Học

Thời gian học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

1,800,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

1,800,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

1,800,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

3, Lớp kế toán thương mại: ( gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Là lớp kế toán dành riêng cho các vấn đề kinh doanh thương mại nội địa

- Hướng dẫn học viên làm được sổ sách, làm báo cáo tài chính và hỗ trợ kê khai thuế

- Hỗ trợ kê khai thêm thuế GTGT, thuế Thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp

- Kèm 1-2-1. Tận tâm, nhiệt tình. CHƯA THÀNH THẠO- CHƯA TỪ BỎ

- Cấp giấy chứng nhận lớp kế toán thương mại cho học viên hoàn thành xong khóa học.

- Thông tin lớp học kế toán thương mại tại TPHCM

 

Học

Thời gian học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

2,700,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

2,700,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

2,700,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

4, Lớp kế toán xây lắp: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Giành cho chương trình kế toán tổng hợp xây dựng và xây lắp công trình

- Giúp học viên nắm vững kiến thức về các vấn đề liên quan đến kế toán xây dựng

- Kế toán xây dựng là ngành đặt thù , hỗ trợ biểu mẩu báo cáo theo BTC và theo sát được tình hình thực tế.

- Cập nhật liên tục các văn bản của nhà nước liên quan đến lĩnh vực xây dựng

- Làm báo cáo thuế, hóa đơn công trình

- Hỗ trợ kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

- Kèm 1-2-1. Chu đáo và tận tâm. CHƯA BIẾT VIỆC- CHƯA RA NGHỀ

- Cấp giấy chứng nhận kế toán xây lắp cho học viên khi hoàn thành xong khóa học.

- Thông tin lớp học kế toán xây lắp tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

3,500,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

3,500,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

3,500,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

5, Lớp kế toán nhập khẩu: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Là lớp kế toán giành riêng cho những công ty nhập khẩu

- Giúp hỗ trợ học viên làm báo cáo thuế, tờ khai hải quan và các hợp đồng liên quan đến thuế nhập khẩu

- Kê khai thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

- Làm được báo cáo thuế, sổ sách chứng từ liên quan đến kế toán nhập khẩu.

- Hình thức sổ sách tiêu biểu, lập báo cáo theo thông tư mới nhất hiện hành.

- Kèm sát. Tận tâm hướng dẫn. CHƯA HIỂU- CHƯA BỎ CUỘC

- Cấp giấy chứng nhận kế toán nhập khẩu khi hoàn thành khóa học.

- Thông tin lớp học kế toán nhập khẩu tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

2,800,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

2,800,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

2,800,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

6, Lớp kế toán xuất khẩu: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Kế toán dành riêng cho các công ty xuất khẩu

- Giúp học viên làm các chứng từ, sổ sách, tờ kê khai hải quan liên quan trực tiếp đến xuất khẩu

- Kê khai thuế xuất khẩu, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

- Hình thức sổ sách, báo cáo thuế theo thông tư mới nhất được ban hành.

- Kèm 1-2-1. Tận tâm và nhiệt tình. CHƯA THÔNG THẠO- CHƯA ĐƯỢC NGHỈ

- Cấp giấy chứng nhận lớp kế toán xuất khẩu cho học viên hoàn thành khóa học.

- Thông tin lớp học kế toán xuất khẩu tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

2,800,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

2,800,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

2,800,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

7, Lớp kế toán sản xuất: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Giành riêng để tính giá thành sản phẩm

- Giúp học viên tính toán được số dư đầu kỳ, xử lý các vấn đề phát sinh trong kỳ, xử lý cân đối cần thiết trước khi lập báo cáo tài chính

- Lập báo cáo tài chính, in sổ sách kế toán

- Hỗ trợ kê khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN

- Cập nhật liên tục thông tin mới nhất về thuế

- Kèm 1-2-1. Tỉ mỉ -trách nhiệm. CHƯA NẮM BẮT- CHƯA NGHỈ HỌC

- Cấp giấy chứng nhận kế toán sản xuất cho học viên hoàn thành khóa học

- Thông tin lớp học kế toán sản xuất tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

2,900,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

2,900,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

2,900,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

8, Lớp kế toán nhả hàng khách sạn: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Phân biệt được khác nhau giữa kế toán khách sạn nhà nghỉ với kế toán khách sạn nhà hàng

- Sử dụng tất cả các dịch vụ của nhà hàng-khách sạn, từ hóa đơn thuê phòng đến hóa đơn các món ăn…

- Sử dụng kỹ năng kế toán lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn

- Hỗ trợ kê khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN

- Theo sát , quản lý được các công việc hằng ngày trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn

- Hình thức sổ sách và làm báo cáo theo thông tư mới nhất.

- Kèm 1-2-1. Trách nhiệm- lắng nghe. CHƯA NẮM VỮNG- CHƯA RA VỀ

- Cấp giấy chứng nhận kế toán nhà hàng- khách sạn cho những bạn hoàn thành xong khóa học.

- Thông tin lớp học kế toán nhà hàng-khách sạn tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

2,800,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

2,800,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

2,800,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

II> THÔNG TIN KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI TPHCM

Gồm kế toán trưởng doanh nghiệp và kế toán trưởng HCSN

ĐỊA CHỈ HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI TPHCM:

  • Số 474/3 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

1, Lớp kế toán trưởng doanh nghiệp: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Cập nhật hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý kinh tế, kiểm toán, kế toán.

- 11 Chuyên đề đào tạo theo tiêu chuẩn của BTC

- Tiêu chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán

- Kèm sát. Được giảng dạy bởi giảng viên có kinh nghiệm và tận tâm

- Được cấp chứng chỉ kế toán trưởng của BTC

- Thông tin lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp tại TPHCM

 

Học

Thời gian học

Học Phí

Khai Giảng

Tối T3, T5

18h-20h

2,800,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

2, Lớp kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Cập nhật hệ thống kiến thức cơ bản và chuyên sâu về những vấn đề liên quan đến kế toán

- Gồm 10 chuyên đề đào tạo theo tiêu chuẩn của BTC gồm 2 phần kiến thức chung và kiến thức nghiệp vụ

- Nâng cao nghiệp vụ và giá trị của bản thân người làm nghề kế toán

- Kèm sát. Chuyên sâu và hướng dẫn tận tình

- Chứng chỉ kế toán trưởng được BTC cấp khi hoàn thành khóa học.

- Thông tin lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Tối T3, T5

18h-20h

2,800,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

III> THÔNG TIN LỚP ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ TẠI TPHCM

ĐỊA CHỈ HỌC LỚP ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ TẠI TPHCM:

  • Số 474/3 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

- Gồm 2 phần học môn thuế và môn kế toán

- Học viên sẽ được hướng dẫn thủ tục kê khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ và khiếu nại liên quan đến thuế .

1, Môn thuế: (tài liệu ôn tập miễn phí)

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Tối T6 + cả ngày T7:

Sáng: 9h30-11h30, Chiều: 14h-17h, Tối: 18h-20h

2,800,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

2, Môn kế toán: (tài liệu ôn tập miễn phí)

 

Học

Thời gian học

Học Phí

Khai Giảng

Tối T6

18h-20h

1,800,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

IV> THÔNG TIN KHÓA HỌC TIN HỌC TẠI TPHCM

ĐỊA CHỈ HỌC LỚP TIN HỌC TẠI TPHCM:

- Số 474/3 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Tp.HCM

1, Lớp Word Căn Bản: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Nắm bắt được các kỹ năng, thủ thuật trong Microsoft Word

- Sử dụng thành thạo các kỹ năng cho người đi làm thực tế

- Kèm 1-2-1. Tận tâm-tận tình.

- Thông tin lớp học Word căn bản tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

650,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

650,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

650,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

2, Lớp Excel Căn Bản: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Nắm vững được hệ thống các hàm, công thức và đặc trưng của Excel

- Hướng dẫn cách sử dụng và các thao tác trên Exel

- Sử dụng được thành thạo ,áp dụng được cho công việc thực tế

- Kèm 1-2-1. Chu đáo và trách nhiệm.

- Thông tin lớp học Excel căn bản tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

650,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

650,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

650,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

3, Lớp Excel Nâng Cao: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu được phát miễn phí)

- Hệ thống lại công thức , sử dụng thống kê nâng cao

- Ứng dụng được trong thực tế

- Kèm 1-2-1. Nhiệt tình, tận tâm.

- Thông tin lớp học Excel nâng cao tại TPHCM

 

Ngày Học

Thời Gian Học

Học Phí

Khai Giảng

Sáng Chiều T246- T357

9h-11h

750,000

Liên tục trong tuần

Tối T2, T4

14-16h

750,000

Liên tục trong tuần

Tối T3,T5

18h-20h

750,000

Liên tục trong tuần

 

Ưu đãi học phí :

- Giảm 10% cho học viên đăng ký trước 10 ngày

- Riêng sinh viên thì được giảm 20%

- Riêng học viên muốn có chứng chỉ tin học thì đóng thêm 550.000 vnđ là tiền lệ phí thi cộng với tiền làm bằng.

Mọi thắc mắc cần liên hệ hay giải đáp xin liên hệ với chúng tôi tại:

(H): 0904100123

(W): www.ketoanthue.vn

(E) : vafthcm@yahoo.com

(F) : Trung tâm Đào tạo kế toán Kiểm toán Thuế Vaft Vietnam

 

 

 

TP.HCM - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG 2022
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!