Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong, lop ke toan truong tai ha noi, tphcm

 

 

Đào Tạo Kế Toán – Thuế

Dao tao ke toan thue,thuc hanh ke toan thue,hoc ke toan,đào tạo kế toán thuế

 

Đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

LỚP HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

(Kế toán trưởng đơn vị nhà nước)

Kính gửi: Ông/ Bà Giám đốc, Kế toán Trưởng

  • Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng cho Đơn vị hành chính sự nghiệp (ĐVHCSN) theo Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài Chính.
  • Căn cứ điều 53 " Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các ĐVHCSN phải có Kế toán trưởng . Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, Trung tâm đào tạo kế toán VAFT phối kết hợp với Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Tài Chính và Học Viện Tài Chính - trực thuộc Bộ tài chính mở các lớp bồi dưỡng kế toán trưởng hành chính sự nghiệp:

1. Đối tượng học: những người có đủ 2 điều kiện dưới đây:

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Tài Chính – Kế toán – Kiểm toán
  • Tốt nghiệp Đại học có ít nhất là 02 năm (24 tháng) công tác thực tế trở lên. Hoặc tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng có ít nhất là 03 năm (36 tháng) công tác thực tế trở lên.

2. Thời gian đào tạo: Gồm 10 chuyên đê theo qui định của Bộ tài chính

3. Giảng viên: là Giáo sư, tiến sĩ và các giảng viên kinh nghiệm từ Học viện tài chính và các trường đại học

4. Học phí:

- Tại Hà Nội: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng)

- Tại TPHCM: 2.800.000 đ (Hai triệu tám trăm ngàn đồng)

  • Chưa bao gồm tài liệu

Ghi chú: Học viên đăng ký học nộp:

Học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo qui định của Bộ Tài Chính (chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 53 Luật Kế toán )

  • Phôi chứng chỉ do Bộ Tài Chính cấp và quản lý thống nhất
  • Chứng chỉ có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm

Nội dung khóa học kế toán trưởng gồm 10 chuyên đề theo qui định của Bộ Tài Chính

I - PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:

+ Chuyên đề 1:

Pháp luật về kinh tế áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước:

+ Chuyên đề 2:

Tổ chức quản lý dự toán, cấp phát, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

+ Chuyên đề 3:

Mở và quản lý tài khoản, kiểm soát chi NSNN qua Kho bạc nhà nước:

+ Chuyên đề 4:

Tài chính các đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

+ Ôn tập và thi Phần I:

 


II - PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ
:

+ Chuyên đề 5:

Pháp luật về kế toán, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng:

+ Chuyên đề 6:

Kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc:

+ Chuyên đề 7:

Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

+ Chuyên đề 8:

Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị hành chính sự nghiệp:

+ Chuyên đề 9:

Phân tích báo cáo tài chính đơn vị thu, chi ngân sách, đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN:

+ Chuyên đề 10:

Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đơn vị thu, chi NSNN và đơn vị hành chính sự nghiệp:

+ Ôn tập và thi Phần II:


Mẫu chứng chỉ
kế toán trưởng nhận được

Mẫu chứng chỉ kế toán trưởng

 

--------------ooo--------------

tags : dao tao ke toan truong hanh , chung chi ke toan truong, truong hanh chinh su nghiep, chinh su nghiep lop hoc ke toan, Đào tạo kế toán trưởng hành , chứng chỉ kế toán trưởng, trưởng hành chính sự nghiệp, chính sự nghiệp lớp học kế toán

 

 

 

Đào tạo kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!