Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

# Tiêu đề bài viết
1 Thông Tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn sửa đổi về thuế TNCN
2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013 của Chính phủ v/v hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân do Chính phủ ban hành
3 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
4 Quyết định số 44/2013/QĐ-TTG ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ VỀ KINH DOANH BÁN HÀNG MIỄN THUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2009/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
5 Thông tư số 85/2013/TT-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tài chính v/v Thông tư 85/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp phát, quản lý và sử dụng phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu ngành Thuế
6 Thông tư số 81/2013/TT-BTC ngày 19/6/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi Thông tư 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do Bộ trưởng Bộ Tài chí
7 Thông tư số 79/2013/TT-BTC ngày 7/6/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 17.02 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành
8 Thông tư số 71/2013/TT-BTC ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
9 Thông tư số 70/2013/TT-BTC ngày 22/5/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
11 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài Chính HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
12 Thông tư số 58/2013/TT-BTC ngày 8/5/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13 Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc nhóm 44.02 trong Biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14 Quyết định số 24/2013/QĐ-TTG ngày 3/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v sửa đổi Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15 Thông tư số 47/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
16 Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
17 Quyết định số 755/QD-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ Tài chính v/v đính chính thông tư số 16/2013/TT-BTC về gia hạn nộp thuế
18 Quyết định số 593/QĐ-TTG ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v phù hiệu, cấp hiệu, trang phục và biển hiệu công, viên chức ngành thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19 Thông tư số 39/2013/TT-BTC ngày 9/4/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847.00.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
20 Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 4/4/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 14 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!