Đào Tạo Kế Toán – Thuế

Dao tao ke toan thue, thuc hanh ke toan thue, hoc ke toan, đào tạo kế toán thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

HÀ NỘI - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG 2022

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ - KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI HÀ NỘI

<Lịch khai giảng từ 01/09/2022 đến 30/11/2022>


1> Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp

- Học phí: 2.500.000đ/hv

- Thời gian: 2 tháng-Sáng: 8h30-11h30 + Chiều: 14h-17h + Tối: 18h-21h

2> Lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp

- Học phí: 3.000.000đ/hv

- Thời gian: 2 tháng-Sáng: 8h30-11h30 + Chiều: 14h-17h + Tối: 18h-21h

3> Lớp học đại lý thuế

- Học phí: 4.200.000đ/hv

- Thời gian: 26 buổi-Sáng: 8h30-11h30 + Chiều: 14h-17h + Tối: 18h-21h

4> Lớp học kế toán nhập môn

Thời gian:
6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 15 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

1,100,000

1,200,000

1,300,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

1,000,000

1,100,000

1,200,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

800,000

900,000

1,000,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

-Thời gian:
15 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 15 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

2,300,000

2,500,000

2,800,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

2,000,000

2,200,000

2,400,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

1,800,000

2,000,000

2,200,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

-Thời gian:
21 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h31

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường(ngày)

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 21 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

3,300,000

3,500,000

3,800,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

3,000,000

3,200,000

3,400,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

2,800,000

3,000,000

3,200,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

Thời gian:
15 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 15 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

3,200,000

3,500,000

3,900,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

2,800,000

3,100,000

3,400,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

2,500,000

2,800,000

3,100,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

Thời gian:
15 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 15 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

4,500,000

5,000,000

5,500,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

4,000,000

4,400,000

4,800,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

3,500,000

3,900,000

4,300,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

Thời gian:
6 buổi-Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Số học viên/lớp

Học phí ngày thường

Học phí ngày thường (tối)

Học phí cuối tuần (T7+CN)

Thời gian học: 6 buổi

Thời gian đợi lớp

Đặc điểm

1-3

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

2h/buổi

0

Thời gian học linh động, được xếp lớp học ngay, 1 kèm 1, có thể học cấp tốc

4-6

1,100,000

1,200,000

1,300,000

2h/buổi

1-7 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

7-9

1,000,000

1,100,000

1,200,000

2h/buổi

1-14 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

>=10

800,000

900,000

1,000,000

2h/buổi

1-18 ngày

Lịch học 3 buổi/ tuần, có lớp sáng, chiều, tối

 

 

HÀ NỘI - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG 2022
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!