Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

# Tiêu đề bài viết
21 Cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện trả trước (11/06/2018)
22 Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ là khi nào? ( 07/06/2018)
23 Cách hạch toán hàng nhập khẩu (17/05/2018)
24 Tài khoản 121
25 Tài khoản 111
26 Cách lên Bảng cân đối kế toán theo thông tư 200 (09/05/2018)
27 Cách hạch toán chi phí mua hàng
28 Chi phí lương không đóng bảo hiểm có được tính vào chi phí không?
29 Trường hợp nào hạch toán vào tài khoản 228_ Đầu tư khác ( 25/11/2017)
30 Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con ( 24/11/2017 )
31 nguyên tắc kế toán tài sản cố định theo thong tu 200 ( 23/11/2017)
32 Nguyên tắc kế toán, cách hạch toán Tài khoản 141 - Tạm ứng ( 22/11/2017)
33 Thủ tục đăng ký chương trình bán hàng khuyến mãi ( 21/11/2017)
34 Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không thu tiền ( 20/11/20170
35 Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái ( 19/11/2017)
36 Hình thức ghi sổ kế toán - hình thức Nhật ký chung ( 18/11/2017)
37 Các phương pháp tính giá hàng tồn kho trong doanh nghiệp ( 17/11/2017)
38 Nguyên giá của tài sản cố định được thay đổi khi nào ( 16/11/2017 )
39 Phân biệt lương cơ bản và lương tối thiểu ( 15/11/2017)
40 Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày ( 14/10/2017 )
 
«Bắt đầuLùi1234567Tiếp theoCuối»
Trang 2 trong tổng số 7 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!