Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

THỦ TỤC ĐỂ NHẬN TRỢ CẤP THAI SẢN KHI NGHỈ VIỆC ( 02/10/2018) In E-mail

 

THỦY LỢI NHÃN LÃI NHÃN SẢN XUẤT KHUYẾN KHÍCH KHI NGHỈ

Vợ của ông Vũ Văn Sơn (Bắc Giang) nghỉ 3 tháng. Ông Sơn hỏi, để giải quyết thai sản chế biến cho vợ, ông ta cần chuẩn bị giấy tờ, đến cơ quan và ông ta đã nhận tiền thai sản thay thế không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 31 Luật BHXH năm 2014 quy định về nữ thái độ ưu đãi theo quy định sau: BHXH phải đủ từ đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh viên hoặc y tá đóng BHXH từ đủ 12 tháng khi Thái phải được làm việc cho Thái theo quy định của bệnh viện, sửa chữa các điều khoản, phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh viên.

Bạn đã không chỉ định một người vợ của người lao động nhưng vẫn tham gia BHXH hoặc có việc làm, đóng BHXH, vợ của thời gian đóng BHXH trước khi sinh viên, BHXH không có cơ sở dữ liệu để trả lại.

Đối số với quy tắc được chỉ định, nếu phụ huynh đủ điều kiện được xử lý với trạng thái có thể là anna để sử dụng chế độ sản phẩm của bạn như sau:

Nếu vợ đã được reo, bất ngờ, đóng BHXH trước khi học sinh, thì sao chép giấy chứng nhận hoặc sao chép bản sao Giấy khai sinh theo quy định tại Khoản 1, Điều 10 Luật BHXH 2014, kèm theo BHXH cho BHXH nơi vợ cư trú là một thái dương.

Nếu vợ hiện đang tham gia, đóng BHXH, hãy làm theo hồ sơ tại quy định tại Khoản 1, Điều 101 Luật BHXH 2014, bao gồm số tài khoản (nếu có) cho vị trí gốc đang làm cho thiết lập hồ sơ BHXH an thái chế độ.

Trường hợp cha mẹ không có tài khoản cá nhân hoặc không nhận được tiền mặt, phải có Cơ quan cấp phép (Mẫu 13-HSB cấm quy tắc này Quyết định số 636 / QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam.

 

THỦ TỤC ĐỂ NHẬN TRỢ CẤP THAI SẢN KHI NGHỈ VIỆC ( 02/10/2018)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!