Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ XỬ LÝ KHI THANH KIỂM TRA LAO ĐỘNG, BHXH (29/10/2018) In E-mail

 

KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ XỬ LÝ KHI THANH KIỂM TRA LAO ĐỘNG, BHXH

I. Hồ sơ Đoàn thanh kiểm tra liên quan đến BHXH hoặc liên ngành về lao động gồm:

 

1. Nội quy lao động.

2. Thang bảng lương.

3. Thỏa ước lao động.

4. Danh sách lao động.

5. Hợp đồng lao động.

6. Bảng chấm công.

7. Bảng lương chi tiết.

8. Quyết định liên quan đến các khoản phụ cấp cho người lao động.

9. Báo cáo tài chính phần chi phí lương.

10. Quyết toán Thuế TNCN.

11. Các chứng từ chi, giấy tờ liên quan đến chế độ ốm đau, thai sản; Các chế độ khác cho người lao động có liên quan đến BHXH.

12. Các chứng từ chi, thanh toán chế độ cho người nghỉ việc.

13. Biên bản kiểm tra của các đoàn khác có liên quan trước đó.

II. Cách thức kiểm tra

1. Yêu cầu trình đầy đủ hồ sơ nêu trên.

2. So sánh chi phí lương với bảng lương, bảng công thực tế tại Doanh nghiệp có khớp không?

3. Kiểm tra các ngày nghỉ phép trả đúng và đủ đối tượng không?

4. Nghỉ lễ tết có đúng không? Có trả đúng theo chế độ nếu đi làm không?

5. Làm thêm giờ trả đúng theo quy định hiện hành không? Làm đêm đúng theo quy định hiện hành không?

6. Kiểm tra hồ sơ lao động, nội dung Hợp đồng lao động; Thang bảng lương có khớp với Hợp đồng không? Mức lương trên hợp đồng lao động có khớp với bảng lương không? Các khoản phụ cấp có đóng BHXH, Thuế TNCN không? Các ngày nghỉ chế độ BHXH có trùng với ngày đi làm thưc tế không?

7. Các khoản phụ cấp bắt buộc đóng BHXH có chi trả không?

- Khi kiểm tra bảng lương và phụ cấp của 12 tháng cộng lại phải bằng chi phí lương trên Báo cáo tài chính.

- Kiểm tra bảng công với số lượng quyết toán Thuế TNCN.

Với 2 khoản nay hầu như Công ty nào cũng lệch nhau do lương thực tế thì cao mà BHXH đóng thấp các khoản phụ cấp phải đóng BHXH không đưa vào, khoản phụ cấp không đóng BHXH chưa xử lý đúng cách.

8. Kiểm tra Hợp đồng thời vụ, những người ko đóng BHXH; Hầu như các Doanh nghiệp sai do quy định Khoản 3 Điều 22 của Luật lao động không cho ký thời vụ với việc cố định.

9. Kiểm tra hợp đồng thử việc xem có đúng với thang bảng lương, thời gian thử việc thế nào có đúng quy định chưa.

10. Kiểm tra về Hợp đồng lao động xếp lương đúng thang bảng lương không? Thời gian làm việc? Thời gian nghỉ ngơi? Các chế độ? Hầu như không nâng bậc lương toàn bộ đều đưa vào nâng lương là nâng tối thiểu vùng. Nếu không có Hợp đồng lao động mà thời gian dài sẽ thành Hợp đồng không xác định thời hạn hoặc 24 tháng.

11. Kiểm tra hồ sơ lao động yêu cầu bộ hồ sơ đầy đủ. Hầu như các Doanh nghiệp nhỏ và vừa ít có hồ sơ hoặc xin CMND làm Hợp đồng lao động để chi phí (Nếu quy ngược lại sẽ không có lao động thực và thời gian làm thực tại Doanh nghiệp).

12. Kiểm tra thang bảng lương có đúng nhóm đối tượng không? Đúng cấp bậc không (Thường các Doanh nghiệp bỏ qua đối tượng nặng nhọc, độc hại, các tiêu chuẩn chức danh chưa khớp với bảng lương thực)?.

13. Kiểm tra bảng chi tiết lương về cách thức trả lương, tính thời gian làm thêm, phụ cấp có BHXH hay không có BHXH? Đúng đủ lao động không? Xếp đúng thang bảng lương không?

14. Kiểm tra nội quy lao động xem có đúng đối tượng không? Các quy định đúng theo luật hiện hành không?

15. Kiểm tra bảng chấm công, chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức có trùng không.

16. Kiểm tra Thuế TNCN xem người lao động làm cho những Doanh nghiệp nào? Có trên bảng công, bảng lương không?

17. Kiểm tra những người lao động không đóng BHXH thuộc đối tượng nào? Nếu ko đóng có chi trả BHXH vào lương không? Cách thức trả lương có đúng không? Đối tượng đó có phải không đóng BHXH không?

18. Kiểm tra sổ theo dõi sức khỏe người lao động theo quy định về khám sức khỏe định kỳ?

19. Kiểm tra về đào tạo ATVSLĐ.

 

 

 

KINH NGHIỆM CHUẨN BỊ VÀ XỬ LÝ KHI THANH KIỂM TRA LAO ĐỘNG, BHXH (29/10/2018)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!