Thông tư 200-2014 - điều 117. hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

Thông tư 200-2014 - điều 117. hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 117. HỆ THỐNG BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

1. Các loại chứng từ kế toán tại phụ lục 3 Thông tư này đều thuộc loại hướng dẫn. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

2. Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ cho riêng mình, doanh nghiệp có thể áp dụng hệ thống biểu mẫu và hướng dẫn nội dung ghi chép chứng từ kế toán theo hướng dẫn Phụ lục 3 Thông tư này.

3. Các doanh nghiệp có các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bản pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bản đó.

 

Thông tư 200-2014 - điều 117. hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!