Thông tư 200-2014 - điều 123. trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán

Thông tư 200-2014 - điều 123. trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 123. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIỮ VÀ GHI SỔ KẾ TOÁN

Sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán trưởng phải tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán giữa nhân viên cũ và nhân viên mới. Biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký xác nhận.

 

Thông tư 200-2014 - điều 123. trách nhiệm của người giữ và ghi sổ kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!