Nhất Nghệ Tinh, Nhất Thân Vinh

Một ngày nọ, có một vị tiến sĩ ngồi trên thuyền ngắm cảnh, trên thuyền tiến sĩ hỏi người đánh cá: “Ông có biết gì về sinh học không?”, người đánh cá nói không, vị tiến sĩ lại hỏi: “Vậy cuộc đời ông mất đi 1/4 rồi”.

Một lúc sau vị tiến sĩ hỏi: “Ông có biết gì về triết học không?”, người đánh cá trả lời không, vị tiến sĩ lại nói: “Vậy thì cuộc đời ông mất đi 1/2 rồi”.


Rồi một lúc sau, vị tiến sẽ lại hỏi: “Ông có biết về khoa học không?”, người đánh cá vẫn trả lời không, đúng lúc này đột nhiên cuồng phong kéo đến, gió thổi mạnh làm mọi thứ chao đảo, bay tung lung cả lên, một cơn sóng lớn sắp ập tới. Người đánh cá hỏi vị tiến sĩ: “Ông có biết bơi không?”, vị tiến sĩ nói không, người đánh cá nói: “Vậy thì đời ông hết rồi!”.

Bài học rút ra:

Không sợ cái gì cũng biết, chỉ sợ một cái không biết. Trong công việc đôi khi bạn chỉ cần tinh thông một chuyên môn nào đó là đủ rồi. Nên mới có câu tục ngữ: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Mỗi người đều có một vai trò khác nhau trong xã hội, không thể ai ai cũng giống nhau.

Nhất Nghệ Tinh, Nhất Thân Vinh (Ngày 11/10/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!