Đào Tạo Kế Toán – Thuế

Dao tao ke toan thue, thuc hanh ke toan thue, hoc ke toan, đào tạo kế toán thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

ĐÀ NẴNG - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 07/2015

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ - KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI ĐÀ NẴNG

<Lịch khai giảng từ 01/07/2015 đến 31/07/2015>

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (TP.HCM)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (HÀ NỘI)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (ĐỒNG NAI)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (HÀ ĐÔNG)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (CẦU GIẤY)

>> Xem lịch Khai giảng khóa học kế toán - kế toán thuế - kế toán trưởng (ĐÀ NẴNG)

I> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN - KẾ TOÁN THUẾ TẠI ĐÀ NẴNG

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN TẠI ĐÀ NẴNG:

- 53 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. (Xem bản đồ Địa Chỉ Học Kế Toán)

1> Lớp học kế toán căn bản - Nhập môn kế toán: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học nguyên lý kế toán ở Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

10/07

09/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

17/07

16/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

24/07

23/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

31/07

30/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

2> Lớp học thực hành kế toán thuế: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học thực hành kế toán thuế tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

14

1,730,000

1,557,000

1,557,000

1,384,000

1,384,000

10/07

09/07

14

1,730,000

1,557,000

1,557,000

1,384,000

1,384,000

17/07

16/07

14

1,730,000

1,557,000

1,557,000

1,384,000

1,384,000

24/07

23/07

14

1,730,000

1,557,000

1,557,000

1,384,000

1,384,000

31/07

30/07

14

1,730,000

1,557,000

1,557,000

1,384,000

1,384,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

3> Lớp Học Kế Toán Tổng Hợp Thuế Thực Hành (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán tổng hợp thuế thực hành tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

20

2,000,000

1,800,000

1,800,000

1,600,000

1,600,000

10/07

09/07

20

2,000,000

1,800,000

1,800,000

1,600,000

1,600,000

17/07

16/07

20

2,000,000

1,800,000

1,800,000

1,600,000

1,600,000

24/07

23/07

20

2,000,000

1,800,000

1,800,000

1,600,000

1,600,000

31/07

30/07

20

2,000,000

1,800,000

1,800,000

1,600,000

1,600,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

4> Lớp Học Kế Toán Thực Hành Kê Khai Thuế (gồm lớp ngày và lớp học tối)

- Khai Giảng lớp học kế toán thực hành khai thuế tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

5

800,000

720,000

720,000

640,000

640,000

10/07

09/07

5

800,000

720,000

720,000

640,000

640,000

17/07

16/07

5

800,000

720,000

720,000

640,000

640,000

24/07

23/07

5

800,000

720,000

720,000

640,000

640,000

31/07

30/07

5

800,000

720,000

720,000

640,000

640,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

5> Lớp học kế toán máy: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học kế toán máy tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

10/07

09/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

17/07

16/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

24/07

23/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

31/07

30/07

10

1,130,000

1,017,000

1,017,000

904,000

904,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

6> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại nội địa:

- Khai Giảng Lớp học thực hành kế toán thuế thương mại ở Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

10/07

09/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

17/07

16/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

24/07

23/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

31/07

30/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

7> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học kế toán xuất nhập khẩu tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

10/07

09/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

17/07

16/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

24/07

23/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

31/07

30/07

15

2,630,000

2,367,000

2,367,000

2,104,000

2,104,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

8> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp dịch vụ (du lịch, vận tải, khách sạn…): (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng Khóa học kế toán dịch vụ học ở Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

15

2,130,000

1,917,000

1,917,000

1,704,000

1,704,000

10/07

09/07

15

2,130,000

1,917,000

1,917,000

1,704,000

1,704,000

17/07

16/07

15

2,130,000

1,917,000

1,917,000

1,704,000

1,704,000

24/07

23/07

15

2,130,000

1,917,000

1,917,000

1,704,000

1,704,000

31/07

30/07

15

2,130,000

1,917,000

1,917,000

1,704,000

1,704,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

9> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp xây lắp, xây dựng: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học kế toán xây dựng tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

20

3,130,000

2,817,000

2,817,000

2,504,000

2,504,000

10/07

09/07

20

3,130,000

2,817,000

2,817,000

2,504,000

2,504,000

17/07

16/07

20

3,130,000

2,817,000

2,817,000

2,504,000

2,504,000

24/07

23/07

20

3,130,000

2,817,000

2,817,000

2,504,000

2,504,000

31/07

30/07

20

3,130,000

2,817,000

2,817,000

2,504,000

2,504,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

10> Lớp học kế toán thuế doanh nghiệp sản xuất: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp kế toán thuế sản xuất ở Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

15

2,930,000

2,637,000

2,637,000

2,344,000

2,344,000

10/07

09/07

15

2,930,000

2,637,000

2,637,000

2,344,000

2,344,000

17/07

16/07

15

2,930,000

2,637,000

2,637,000

2,344,000

2,344,000

24/07

23/07

15

2,930,000

2,637,000

2,637,000

2,344,000

2,344,000

31/07

30/07

15

2,930,000

2,637,000

2,637,000

2,344,000

2,344,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

11> Lớp học kế toán tổng hợp thực hành từ A tới Z: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng lớp học kế toán tổng hợp từ A tới Z tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(tháng)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

6

8,030,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

10/07

09/07

6

8,030,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

17/07

16/07

6

8,030,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

24/07

23/07

6

8,030,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

31/07

30/07

6

8,030,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

7,227,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

12> Lớp học ôn thi chứng chỉ kế toán - thuế cấp tốc: (gồm lớp học ngày và lớp học tối, tài liệu học phát miễn phí)

- Khai Giảng khóa học ôn thi chứng chỉ kế toán cấp tốc ở tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học
Phí

Học Phí Ưu đãi

Học Phí
Sinh Viên

T2, 4, 6

T3, 5, 7

(buổi)

Học tối

Học ngày

Học tối

Học ngày

03/07

02/07

3

1,030,000

927,000

927,000

927,000

927,000

10/07

09/07

3

1,030,000

927,000

927,000

927,000

927,000

17/07

16/07

3

1,030,000

927,000

927,000

927,000

927,000

24/07

23/07

3

1,030,000

927,000

927,000

927,000

927,000

31/07

30/07

3

1,030,000

927,000

927,000

927,000

927,000

* Đặc biệt:

+ Giảm học phí chỉ áp dụng cho các học viên nộp phí trước 5 ngày khai giảng (xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán để biết thêm chi tiết)

+ Hỗ trợ nghiệp vụ miễn phí trong 01 năm

+ Học viên học chưa hiểu sẽ được học lại 1 lần miễn phí

II> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI ĐÀ NẴNG

1> Lớp học kế toán trưởng doanh nghiệp: học tại Đà Nẵng

- Khai giảng lớp đào tạo kế toán trưởng doanh nghiệp học tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
Thứ 5
(18h-21h)

Học tối
Thứ 3, 5

(18h-21h)

Học tối
Thứ 7

(18h-21h)

(tháng)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

18/06/2015

20/06/2015

2

1,800,000

1,620,000

1,710,000

02/07/2015

04/07/2015

2

1,800,000

1,620,000

1,710,000

2> Lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp: học tại Đà Nẵng

- Khai giảng lớp học kế toán trưởng hành chính sự nghiệp tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
T2, 4, 6
(18h-21h)

Học tối
Thứ 3, 5
(18h-21h)

Học T7, CN
(8h-17h)

(tháng)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

20/06/2015

2

2,500,000

2,250,000

2,375,000

04/07/2015

2

2,500,000

2,250,000

2,375,000

3> Địa Điểm Học Lớp Kế Toán Trưởng ở tại Đà Nẵng:

ĐỊA CHỈ HỌC LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG TẠI ĐÀ NẴNG:

- 53 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. (Xem bản đồ Địa Chỉ Học Kế Toán)

4> Khuyến Mại khi học lớp kế toán trưởng tại Đà Nẵng

- xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán

III> KHAI GIẢNG KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - THUẾ TẠI ĐÀ NẴNG

1> Lớp học hướng dẫn và phòng ngừa sai sót trong quyết toán thuế 2014

- Khai giảng Khóa học phòng tránh sai sót trong quyết toán thuế tại Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
T2, 4
(18h-21h)

Học tối
T3, 5
(18h-21h)

Học cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

04/03/2014

5

1,200,000

1,080,000

1,140,000

24/03/2014

5

1,200,000

1,080,000

1,140,000

2> Lớp học về luật lao động và luật bảo hiểm xã hội

- Khai giảng Lớp học về luật lao động ở Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
T2, 4
(18h-21h)

Học tối
T3, 5
(18h-21h)

Học cả ngày CN

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

22/06/2014

2

800,000

720,000

760,000

20/07/2014

2

800,000

720,000

760,000

* Đặc biệt: Đăng ký học từ 2 người trở lên được giảm 15% học phí

3> Hướng dẫn lập báo cáo tài chính và điều chỉnh các sai sót trong báo cáo tài chính

- Khai giảng Lớp hướng dẫn làm báo cáo tài chính học ở Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
T2, 4
(18h-21h)

Học tối
T3, 5
(18h-21h)

Học sáng T5, T6

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

02/07/2015

02/07/2015

5

800,000

720,000

760,000

09/07/2015

09/07/2015

5

800,000

720,000

760,000

16/07/2015

16/07/2015

5

800,000

720,000

760,000

23/07/2015

23/07/2015

5

800,000

720,000

760,000

* Lớp Lập BCTC Căn bản: dành cho đối tượng chưa từng làm báo cáo tài chính

* Khai giảng liên tục: Học sáng thứ 5 và thứ 6 hàng tuần (từ 8g30 đến 10g30).

4> Chứng chỉ đại lý thuế - Bồi dưỡng nghiệp vụ thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

- Khai giảng khóa học đại lý thuế tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
Thứ 6
(18h-21h)

Học tối
Thứ 6
(18h-21h)

Học tối
Thứ 6
(18h-21h)

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

22/06/2015

29/05/2015

04/07/2014

32

4,200,000

3,780,000

3,990,000

17/07/2015

32

4,200,000

3,780,000

3,990,000

5> Khai Bổ Sung Điều Chỉnh trên Phần mềm HTKK của Cục Thuế.

- Khai giảng lớp học thực hành khai bổ sung điều chỉnh trên phần mềm HTKK tại Đà Nẵng

Khai Giảng

Thời
gian

Học Phí

Học Phí (Ưu đãi)

Học tối
thứ 3
(18h-21h)

Học tối
thứ 5
(18h-21h)

Học tối
thứ 7
(18h-21h)

(buổi)

(Gốc)

Nộp trước
10 ngày

Nộp trước
5 ngày

02/07/2015

1

290,000

261,000

275,500

09/07/2015

1

290,000

261,000

275,500

16/07/2015

1

290,000

261,000

275,500

23/07/2015

1

290,000

261,000

275,500

6> Địa Điểm Học Kế Toán Theo Chuyên Đề tại Đà Nẵng:

ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ TẠI Đà Nẵng:

- 53 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. (Xem bản đồ Địa Chỉ Học Kế Toán)

7> Khuyến mại khi học lớp kế toán chuyên đề tại ĐÀ NẴNG

- xin xem thêm tại: Khuyến mãi - Ưu đãi học phí học kế toán

ĐÀ NẴNG - KHAI GIẢNG KHÓA HỌC KẾ TOÁN-KẾ TOÁN THUẾ-KẾ TOÁN TRƯỞNG THÁNG 07/2015
 

Đăng ký học kế toán

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!