KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG TRỰC TUYẾN: WORD 2010, EXCEL 2010 THÁNG 02/2016

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG TRỰC TUYẾN: WORD 2010, EXCEL 2010

(Lịch khai giảng từ 27/01/2016 đến 29/02/2016)

1> Lớp học word cơ bản trực tuyến:(bao gồm lớp ngày và tối - học online)

- Khai Giảng lớp tin học word trực tuyến:

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

T 3,5,CN

Tối

6

660,000

16/02

23/02

01/03

08/03

T7,CN

S,C

6

660,000

21/02

28/02

06/03

13/03

Từ T2 đến T6

Sáng

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

Từ T2 đến T6

Chiều

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 594,000đ/1 người

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 528,000đ/1 người

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 462,000đ/ 1 người

Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp tin học thứ 2

Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 30% học phí

<Có lớp học siêu cấp tốc: liền 3 ngày – xin liên hệ 01667885653 để có thông tin>

2> Lớp học excel cơ bản trực tuyến:(bao gồm lớp ngày và tối - học online)

- Khai Giảng lớp học excel cơ bản trực tuyến:

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

T 3,5,CN

Tối

6

660,000

16/02

23/02

01/03

08/03

T7,CN

S,C

6

660,000

21/02

28/02

06/03

13/03

Từ T2 đến T6

Sáng

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

Từ T2 đến T6

Chiều

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 594,000đ/1 người

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 528,000đ/1 người

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 462,000đ/ 1 người

Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp tin học thứ 2

Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 30% học phí

<Có lớp học siêu cấp tốc: liền 3 ngày – xin liên hệ 01667885653 để có thông tin>

3> Lớp học excel nâng cao trực tuyến:(bao gồm lớp ngày và tối - học online)

- Khai Giảng khóa tin học excel nâng cao trực tuyến:

Học

Buổi

Số Buổi

Học Phí

Khai Giảng

T 2,4,6

Tối

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

T 3,5,CN

Tối

6

660,000

16/02

23/02

01/03

08/03

T7,CN

S,C

6

660,000

21/02

28/02

06/03

13/03

Từ T2 đến T6

Sáng

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

Từ T2 đến T6

Chiều

6

660,000

15/02

22/02

29/02

07/03

Thời gian học : Sáng: 9h-11h30 + Chiều: 14h-16h30 + Tối: 18h-20h30

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng học phí còn: 594,000đ/1 người

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 3 người học phí còn: 528,000đ/1 người

Nộp phí trước 5 ngày khai giảng theo nhóm 10 người học phí còn: 462,000đ/ 1 người

Giảm tiếp 10% khi đăng ký lớp tin học thứ 2

Lưu ý mức khuyến mãi cao nhất không vượt quá 30% học phí

<Có lớp học siêu cấp tốc: liền 3 ngày – xin liên hệ 01667885653 để có thông tin>

 

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG TRỰC TUYẾN: WORD 2010, EXCEL 2010 THÁNG 02/2016
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!