Phần Mềm Kế Toán

Phan mem ke toan, ke toan tien mat, ke toan hang ton kho,ke toan ban hang, ke toan mua hang , ke toan thue

 

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

PHẦN MỀM KẾ TOÁN OSA Book 2008

PHẦN MỀM KẾ TOÁN OSA BOOK 2008

I> CHI PHÍ:

- 6.900.000 đồng (Bảo hành, bào trì, nâng cấp miễn phí trong thời hạn 12 tháng)

II> CÁC TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM OSA BOOK 2008

Kế toán tiền mặt - tiền gửi: Quản lý, lưu trữ chứng từ tiền mặt, ngân hàng. Truy xuất tức thời, quản lý phát sinh ngoại tệ, tỷ giá ngoại tệ từng ngày. Theo dõi thanh toán tiền mặt, ngân hàng theo từng hoá đơn. Theo dõi lãi vay. Khử trùng giữa tiền mặt và ngân hàng.

Kế toán mua hàng và công nợ phải trả:Theo dõi tình hình mua hàng: số lượng, giá trị hàng hoá nhập từ bên ngoài, tồn kho. Theo dõi thanh toán công nợ phải trả, hạn thanh toán. Theo dõi hàng nhập khẩu, các chi phí mua hàng.

Kế toán bán hàng và công nợ phải thu:Theo dõi tình hình bán hàng: số lượng, giá trị hàng hoá tồn kho và bán hàng cho khách hàng. Đánh giá lãi/lỗ theo hàng hoá, vật tư. Theo dõi thanh toán công nợ phải thu, hạn thanh toán. Theo dõi công nợ theo vật tư, hàng hóa.

Kế toán tồn kho vật tư, hàng hóa:Theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn nội bộ hàng hoá, vật tư, thành phẩm. Tính giá vốn hàng hoá, vật tư mỗi khi xuất ra khỏi kho: NTXT, TB Tháng, TB di động, Giá đích danh. Có thể áp dụng phương pháp tính giá vốn đến từng hàng hoá, vật tư. Cho phép xuất âm kho nhằm linh động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Kế toán thuế:Khi cập nhật các chứng từ đầu vào, đầu ra sẽ cập nhật các số liệu liên quan đến thuế GTGT đầu vào, đầu ra. Từ đó Tờ khai thuế GTGT, bảng kê hàng hoá mua vào, bán ra, các khoản thuế phải nộp Nhà nước. Cập nhật các mẫu biểu mới nhất theo Thông tư 60,134,32/TT-BTC về Thuế GTGT. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt.

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ:Quản lý theo bộ phận sử dụng, theo nguồn hình thành, theo mục đích sử dụng, đặc biệt tự động tính khấu hao và định khoản chi phí khấu hao tài sản cố định. Cho phép tính khấu hao theo quyết định 206 qui định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. Quản lý tăng giảm tài sản.

Báo cáo, kế toán tài chính tổng hợp: Tự động kết sinh các báo cáo, sổ kế toán theo QĐ 48/QĐ-BTC và QĐ 15/QĐ-BTC và các chuẩn mực kế toán Việt Nam đã ban hành theo qui định mới nhất của Bộ Tài Chính. Tạo báo cáo động, truy vấn theo các tiêu chí quản lý. Cho phép tổng hợp số liệu kế toán ở mức từng đơn vị, từng mảng hoạt động. Báo cáo chính: Bảng tổng kết tài sản, Kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính v.v.

 

III.NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM OSA BOOK 2008

Chương trình được thiết kế mở:Khả năng đáp ứng được nhu cầu hiện tại và tương lai của doanh nghiệp.

Thiết kế phục vụ kế toán quản trị: Cho phép phân tích thông tin từ tổng hợp đến chi tiết và ngược lại, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định tức thời.

Quản lý số liệu theo nhiều đơn vị, nhiều xí nghiệp thành viên, nhiều mảng hoạt động.

Quản lý số liệu theo nhiều năm làm việc, cho phép xem số liệu liên năm (đặc biệt trong các công trình xây dựng và các dây chuyền sản xuất).

Phân quyền chương trình đến từng chức năng, từng thao tác của người sử dụng.

Hoàn thiện việc theo dõi dấu vết của người sử dụng, làm rõ trách nhiệm trong công việc, chuyên nghiệp hoá trong các khâu xử lý chứng từ.

Tính giá vốn tức thời của từng hàng hoá, vật tư.

Cho phép khấu trừ lùi thuế, tiện ích cho người sử dụng có thể tính thuế xuôi hoặc ngược.

Có thể zoom màn hình làm việc với các chứng từ to nhỏ tuỳ ý.

Định khoản chênh lệch tỷ giá tự động

Tham số hoá chương trình, cho phép khai báo các thông số của hệ thống một cách mềm dẻo: các hình thức ghi sổ, khai báo tính giá thành, phương pháp tính giá vốn, các đồng tiền sử dụng trong hệ thống, v.v.

Nhiều phương pháp tính giá

Quản lý được nhiều loại tiền tệ với tỷ giá thay đổi hàng ngày: VND, USD, EURO, ...

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, có hướng dẫn sử dụng chi tiết.

Khả năng sử dụng hai ngôn ngữ Anh-Việt song song

Sao chép dữ liệu và phục hồi theo từng thời gian, theo kế hoạch. Tự động hoặc thu công.

 

PHẦN MỀM KẾ TOÁN OSA Book 2008
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!