Thông tư 133/2016 ngày 26 tháng 8 năm 2016
Lọc theo tiêu đề     Số lượng hiển thị 
# Tiêu đề bài viết Số lần đọc
61 Thông tư 133-2016 - điều 33. tài khoản 217 - bất động sản đầu tư 235
62 Thông tư 133-2016 - điều 32. tài khoản 214 - hao mòn tài sản cố định 244
63 Thông tư 133-2016 - điều 31. tài khoản 211 - tài sản cố định 214
64 Thông tư 133-2016 - điều 30. nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 208
65 Thông tư 133-2016 - điều 29. tài khoản 157 - hàng gửi đi bán 229
66 Thông tư 133-2016 - điều 28. tài khoản 156 - hàng hóa 241
67 Thông tư 133-2016 - điều 27. tài khoản 155 - thành phẩm 253
68 Thông tư 133-2016 - điều 26. tài khoản 154 - chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 236
69 Thông tư 133-2016 - điều 25. tài khoản 153 - công cụ, dụng cụ 234
70 Thông tư 133-2016 - điều 24. tài khoản 152 - nguyên liệu, vật liệu 268
71 Thông tư 133-2016 - điều 23. tài khoản 151 - hàng mua đang đi đường 233
72 Thông tư 133-2016 - điều 22. nguyên tắc kế toán hàng tồn kho 309
73 Thông tư 133-2016 - điều 21. tài khoản 141 - tạm ứng 291
74 Thông tư 133-2016 - điều 20. tài khoản 138 - phải thu khác 238
75 Thông tư 133-2016 - điều 19. tài khoản 136 - phải thu nội bộ 254
76 Thông tư 133-2016 - điều 18. tài khoản 133 - thuế gtgt được khấu trừ 233
77 Thông tư 133-2016 - điều 17. tài khoản 131 - phải thu của khách hàng 234
78 Thông tư 133-2016 - điều 16. nguyên tắc kế toán nợ phải thu 244
79 Thông tư 133-2016 - điều 15. tài khoản 128 - đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 236
80 Thông tư 133-2016 - điều 14. tài khoản 121 - chứng khoán kinh doanh 251
 
«Bắt đầuLùi12345Tiếp theoCuối»
Trang 4 trong tổng số 5 trang

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!