Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01-3/GTGT : Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra

Mẫu số 01-3/GTGT : Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra

 

 

 

PHỤ LỤC

mau so 01-3/GTGT

BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT ngày…… tháng…… năm……..)

[01] Kỳ tính thuế: tháng.............. năm ...........

[02] Tên người nộp thuế:........................................................................................

[03] Mã số thuế :

Mã số thuế

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………...........................

[05] Mã số thuế :

Mã số thuế

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Loại xe

Đơn vị tính

Tổng số lượng xe bán ra

Trong đó

Ghi chú

Số lượng xe bán cho người tiêu dùng và số lượng xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng

Giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế GTGT)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Xe ôtô

...

Cộng

2

Xe hai bánh gắn máy

...

Cộng

3

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:...........

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

___________________________

Ghi chú:

Bảng kê này dùng cho tất cả các cơ sở kinh doanh có phát sinh doanh số bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy. Cơ sở kinh doanh lập và gửi đến cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế GTGT hàng tháng. Cách ghi:

1. Cột (2): Ghi rõ tên xe, chủng loại xe, đời xe, năm sản xuất bán ra trong tháng.

2. Cột (4): Ghi tổng số lượng xe bán ra trong tháng.

3. Cột (5): Ghi số lượng xe bán tới người tiêu dùng và số xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng.

4. Cột (6): Ghi Giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế GTGT) của những xe bán tới người tiêu dùng và xe xuất giao cho đại lý bán hưởng hoa hồng.

 

>> Tải Mẫu số 01-3/GTGT

Mẫu số 01-3/GTGT , 01-3/GTGT , Mẫu 01-3/GTGT : Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra , mau so 01 3 gtgt : bang ke so luong xe o to, xe hai banh gan may ban ra

Mẫu số 01-3/GTGT : Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra
 

--------------------------------

Mẫu Khai Thuế GTGT


>> Mẫu số 01/GTGT : Tờ khai thuế GTGT

>> Mẫu số 01-1/GTGT : Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

>> Mẫu số 01-2/GTGT : Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

>> Mẫu số 01-3/GTGT : Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy bán ra

>> Mẫu số 01-4A/GTGT : Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ

>> Mẫu số 01-4B/GTGT : Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm

>> Mẫu số 01-5/GTGT : Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

>> Mẫu số 01-6/GTGT : Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán

>> Mẫu số 02/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

>> Mẫu số 03/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

>> Mẫu số 04/GTGT : Tờ khai thuế GTGT dành cho NNT tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

>> Mẫu số 05/GTGT : Tờ khai thuế GTGT tạm nộp trên doanh số đối với kinh doanh ngoại tỉnh

>> Mẫu số 06/GTGT : Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!