TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC - NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CẦN BIẾT VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2009 - 2010

Mã Sách: SKT-16

Giá bìa: update

Giá bán: update

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang:

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:


Trong công cuộc cách mạng giáo dục hiện nay, Hiệu trưởng và lãnh đạo trong trường học là người có vai trò chủ đạo trong đổi mới giáo dục. Hiệu trưởng và lãnh đạo trong trường học là những người chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Giúp việc cho Hiệu trưởng, cán bộ kế toán đóng vai trò là người tham mưu, cố vấn cho hiệu trưởng trong công tác quản lý tài chính trong nhà trường, lập dự toán ngân sách hàng năm cũng như đảm bảo việc thu, chi đúng quy định, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của đơn vị, của cán bộ quản lý cũng như giáo viên và học sinh.


Người hiệu trưởng cần nắm vững và thực hiện tốt các quy định về chuyên môn như thực hiện tốt điều lệ, quy chế của trường; thực hiện tốt việc tuyển sinh, đào tạo, dạy thêm; thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ, thi tốt nghiệp, đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên, văn bằng, chứng chỉ; thực hiện tốt mức chất lượng tối thiểu, xếp hạng của trường, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường. Hiệu trưởng và các cán bộ còn cần phải tuân thủ các quy định về quản lý như thực hiện tốt trách nhiệm của người lãnh đạo, thực hiện tốt việc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân cũng như thực hiện tốt văn hoá công sở.


Đối với cán bộ làm công tác kế toán trường học cần nắm vững và thực hiện tốt các quy định về đầu tư, mua sắm tài sản; tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; chi hội nghị, họp, tiếp khách; quà tặng; về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, các quy định khác về thu chi và các quy định về chế độ đối với giáo viên và học sinh, sinh viên.


Để giúp các Hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường và các cán bộ kế toán trong ngành giáo dục nắm được các quy định mới nhất trong lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Hiệu trưởng và kế toán trường học - Những quy định mới nhất cần biết về giáo dục - đào tạo năm học 2009 - 2010”.


Cuốn sách gồm các phần sau:


Phần thứ nhất: Quy định dành cho hiệu trưởng


Mục I: Quy định chung


Mục II: Quy định mới về thành lập, chia, tách, giải thể; chuyển đổi loại hình; điều lệ, quy chế trường


Mục III: Quy định mới về tuyển sinh, đào tạo, dạy thêm


Mục IV: Quy định mới về quản lý hồ sơ, thi tốt nghiệp, đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên, văn bằng, chứng chỉ


Mục V: Quy định mới về mức chất lượng tối thiểu, xếp hạng của trường, tiêu chuẩn đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và nhà trường


Mục VI: Quy định mới về trách nhiệm của Hiệu trưởng và lãnh đạo trong nhà trường


Mục VII: Quy định mới về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; văn hoá công sở


Mục VIII: Quy định mới về giáo dục quốc phòng, an ninhPhần thứ hai: Quy định dành cho kế toán trong nhà trường


Mục I: Quy định mới về chế độ, chính sách, tiền lương đối với giáo viên, cán bộ


Mục II: Quy định mới về đầu tư, mua sắm tài sản; tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; chi hội nghị, họp, tiếp khách; quà tặng


Mục III: Quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính


Mục IV: Quy định mới về thu chi khác


Mục V: Quy định mới về học sinh, sinh viên


Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

tags : hieu truong va ke toan truong , - dao tao nam hoc 2009 - 2010, nhat can biet ve giao duc, hoc - nhung quy dinh moi, hiệu trưởng và kế toán trường , - đào tạo năm học 2009 - 2010, nhất cần biết về giáo dục, học - những quy định mới

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN C

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: SKT-39

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHỆP ĐƠN V

Giá bìa: VNĐ 320000

Giá bán: VNĐ 272000

Mã Sách: SKT-38

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-37

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-36

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: SKT-35

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHẾ

Giá bìa: VNĐ 320000

Giá bán: VNĐ 272000

Mã Sách: SKT-34

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG NHÀ NƯ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-33

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-32

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-31

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-30

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH S

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-29

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-28

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-27

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-26

258 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ

Giá bìa: VNĐ 200000

Giá bán: VNĐ 170000

Mã Sách: SKT-25

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Giá bìa: VNĐ 198000

Giá bán: VNĐ 168300

Mã Sách: SKT-24

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 168000

Giá bán: VNĐ 142800

Mã Sách: SKT-23

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-22

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÙ

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-21

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 294000

Giá bán: VNĐ 249900

Mã Sách: SKT-20

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

333 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 290000

Giá bán: VNĐ 246500

Mã Sách: SKT-19

GIÁO TRÌNH TIN HỌC KẾ TOÁN (DÙNG CHO TRÌ

Giá bìa: VNĐ 27000

Giá bán: VNĐ 24300

Mã Sách: SKT-18

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (DÙNG CHO TR

Giá bìa: VNĐ 25000

Giá bán: VNĐ 22500

Mã Sách: SKT-17

HIỆU TRƯỞNG VÀ KẾ TOÁN TRƯỜNG HỌC - NHỮN

Giá bìa: VNĐ update

Giá bán: VNĐ update

Mã Sách: SKT-16

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-15

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP XÂY LẮP (ĐÃ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-14

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ CÁ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-12

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CẨM NANG NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN DÙ

Giá bìa: VNĐ 296000

Giá bán: VNĐ 251600

Mã Sách: SKT-11

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Giá bìa: VNĐ 275000

Giá bán: VNĐ 233750

Mã Sách: SKT-10

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠ

Giá bìa: VNĐ 275000

Giá bán: VNĐ 233750

Mã Sách: SKT-9

252 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪ

Giá bìa: VNĐ 150000

Giá bán: VNĐ 127500

Mã Sách: SKT-8

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - HƯỚNG DẪN

Giá bìa: VNĐ 46000

Giá bán: VNĐ 41400

Mã Sách: SKT-7

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-6

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ C

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-5

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-4

sach ke toan

sach ke toan

sach ke toan

CẨM NANG NGHIỆP VỤ DÀNH CHO GIÁM ĐỐC, KẾ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-3

NỘI DUNG VÀ HƯỚNG DẪN 26 CHUẨN MỰC KẾ TO

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: SKT-2

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN CÔNG T

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: SKT-1