Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai ha noi dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong ,lop ke toan truong tai tphcm

Nguyen ly ke toan co ban, Lớp kế toán cho người mới học Ke toan thuc hanh, học kế toán thực hành thực tế

Mẫu số 01b- LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: 01b- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số…………

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng….năm….

Số

TT

Họ và tên

Ngày trong tháng

Cộng làm thêm giờ

1

2

3

31

Ngày

làm việc

Ngày thứ bảy, chủ nhật

Ngày lễ, tết

Làm đêm

A

B

1

2

3

31

32

33

34

35

Cộng

Ký hiệu chấm công

NT: Làm thêm ngày làm việc ( từ giờ….đến giờ….)

NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật ( từ giờ….đến giờ….)

NL: Làm thêm ngày lễ, tết ( từ giờ….đến giờ….)

Đ: Làm thêmbuổi đêm

Ngày…tháng…năm…

Xác nhận của bộ phận(phòng ban) có người làm thêm

(ký, họ tên)

Người chấm công

(Ký, họ tên)

Ký duyệt

(Ký, họ tên)

Mẫu số 01b- LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!