TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG, CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ 2009 (THỰC HIỆN TỪ 01/05/2009)

Mã Sách: STC-7

Giá bìa: 298000

Giá bán: 253300

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 896

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:


Chế độ tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chính sách đối với người lao động là một bộ phận quan trọng trong hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của đất nước và có liên quan chặt chẽ đến động lực phát triển và tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác khả năng tiềm tàng từ mỗi người lao động.

Đáp ứng những đòi hỏi cấp thiết phải cải cách chính sách tiền lương cho phù hợp với tình hình hiện tại, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định hệ thống thang bảng lương, cơ chế quản lý tiền lương mới, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Đặc biệt gần đây, ngày 06 tháng 04  năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung 650.000đ/tháng và Nghị định số 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Trước đó, nhằm phù hợp với tình hình kinh tế của đất nước có tỷ lệ lạm phát cao, đồng thời nhằm tăng cường thu nhập của cán bộ, công chức trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế đã tạo ra làn sóng thuyên chuyển công tác của cán bộ, công chức có năng lực, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2008/NĐ-CP, Nghị định số 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008, Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008, Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008, Nghị định số 101/2008/NĐ-CP ngày 12/09/2008, Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/07/2008 quy định mức lương tối thiểu vùng, điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm, trợ cấp khó khăn, phụ cấp khu vực, điều chỉnh lương hưu... và Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định về bảo hiểm thất nghiệp.

Về chính sách mới đối với bảo hiểm y tế, ngày 14 tháng 11 năm 2008 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng; tổ chức khám, chữa bệnh cho người tham gia; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 về việc hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập và nhiều văn bản khác.


Nhằm giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định mới về chế độ tiền lương để nghiên cứu và thực hiện, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản cuốn sách "Chế độ mới về điều chỉnh Tiền lương - Tiền công, Bảo hiểm xã hội, y tế, Chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí 2009" (Thực hiện từ 01/05/2009).


Cuốn sách gồm những văn bản mới nhất của năm 2008 và năm 2009, được chia thành các phần như sau:

Phần thứ nhất: Mức lương tối thiểu chung và Hệ thống thang bảng lương

Phần thứ hai: Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương trong khu vực hành chính sự nghiệp

Phần thứ ba: Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương trong doanh nghiệp

Phần thứ tư: Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội

Phần thứ năm: Các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế

Phần thứ sáu: Chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, chế độ công tác phí

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 


tags : che do moi ve dieu chinh tien luong - tien cong, , cong tac phi 2009 (thuc hien tu 01/05/2009), can bo, cong chuc, nguoi lao dong, che do, bao hiem xa hoi, y te, chinh sach doi voi, chế độ mới về điều chỉnh tiền lương - tiền công, , công tác phí 2009 (thực hiện từ 01/05/2009), cán bộ, công chức, người lao động, chế độ, bảo hiểm xã hội, y tế, chính sách đối với

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-26

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHẾ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-25

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HƯỚ

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: STC-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THANH TRA, KIỂM TR

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-23

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ

Giá bìa: VNĐ 398000

Giá bán: VNĐ 338300

Mã Sách: STC-22

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-21

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 0

Giá bìa: VNĐ 346000

Giá bán: VNĐ 294100

Mã Sách: STC-20

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-19

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-18

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, C

Giá bìa: VNĐ 250000

Giá bán: VNĐ 212500

Mã Sách: STC-17

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-16

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-15

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NG

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-14

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-12

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NGÂN SÁCH CU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-11

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-10

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-9

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-8

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-7

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-6

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-5

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-4

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: STC-3

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-2

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-1