TƯ LIỆU KHÁC


> Thư viện

> Liên kết website

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong

Dao tao ke toan, hoc ke toan

Ke toan co ban, Kế toán cho người mới học

Ke toan thuc hanh, thuc hanh ke toan thue

Tuyển cộng tác viên đào tạo và dịch vụ kế toán

Sach ke toan thue, sach ke toan tai chinh

Bản đồ chỉ đường đến VAFT

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, CÔNG ĐOÀN, HỖ TRỢ LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM DO SUY GIẢM KINH TẾ 2009

Mã Sách: STC-3

Giá bìa: 295000

Giá bán: 250750

TẢI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA SÁCH

HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIAO SÁCH

Tư vấn trực tuyến

ho tro online sach ke toan thue ha noi

Khổ sách: 19 x 27 cm

Số trang: 908

In và nộp lưu chiểu: năm 2009

 

Tóm tắt nội dung:

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, lao động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội, lao động là nhân tố quyết định sự phát triển của xã hội loài người. Với ý nghĩa quan trọng đó, các quan hệ về lao động luôn là lĩnh vực được Đảng và Nhà nước ta quan tâm điều chỉnh bằng những văn bản quy phạm pháp luật.


Bộ luật Lao động đầu tiên của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội khoá IX thông qua năm 1994. Tuy nhiên, với những yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và với sự thay đổi mạnh mẽ của nền kinh tế cũng như của xã hội, Bộ luật lao động đã liên tục được sửa đổi, bổ sung năm 2002, năm 2006, 2007 và gần đây nhất là năm 2008 nhằm phù hợp với tình hình mới.


Đi đôi với việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Quốc hội cũng đã thông qua Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật dạy nghề, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế.


Đặc biệt thời gian gần đây Chính phủ và các Bộ, ngành cũng liên tục ban hành các Nghị định, Thông tư, Quyết định mới hướng dẫn thực hiện các quy định trong Bộ Luật lao động sửa đổi về Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm y tế tự nguyện; Việc làm, xuất khẩu lao động; Dạy nghề; Tiền lương, Khiếu nại, Tố cáo; Xử phạt hành chính vi phạm pháp luật lao động; Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Bệnh nghề nghiệp; Lao động là người tàn tật; Lao động có yếu tố nước ngoài, Công đoàn và quy chế thực hiện dân chủ, Tranh chấp lao động, đình công, Quản lý nhà nước về lao động và các Chế độ, chính sách đối với lao động... Các quy định mới về mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam  và đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; quy định về cán bộ, công chức; về chế độ lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các điều kiện làm việc cũng như cuộc sống cho người lao động, tạo động lực để người lao động làm ra của cải vật chất góp phần tăng trưởng kinh tế xã hội đất nước.


Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các quy định mới về pháp luật lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xuất bản cuốn sách "Bộ luật lao động và quy định mới nhất về Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Công đoàn, hỗ trợ lao động mất việc làm do suy giảm kinh tế 2009".


Cuốn sách gồm các phần sau:


Phần thứ nhất: Quy định mới về Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung


Phần thứ hai: Quy định mới về cán bộ, công chức


Phần thứ ba: Quy định mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế


Phần thứ tư: Quy định mới năm 2009 về Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung; cán bộ, công chức và lương hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếXin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

 

tags : bo luat lao dong va quy dinh moi nhat ve tien , dong mat viec lam do suy giam kinh te 2009, bao hiem that nghiep, cong doan, ho tro lao, luong, bao hiem xa hoi, bao hiem y te,, bộ luật lao động và quy định mới nhất về tiền , động mất việc làm do suy giảm kinh tế 2009, bảo hiểm thất nghiệp, công đoàn, hỗ trợ lao, lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,

 

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong Dao tao ke toan , hoc ke toan thue

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-26

LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ CHẾ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-25

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, HƯỚ

Giá bìa: VNĐ 327000

Giá bán: VNĐ 277950

Mã Sách: STC-24

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THANH TRA, KIỂM TR

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-23

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ

Giá bìa: VNĐ 398000

Giá bán: VNĐ 338300

Mã Sách: STC-22

SỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Giá bìa: VNĐ 350000

Giá bán: VNĐ 297500

Mã Sách: STC-21

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 0

Giá bìa: VNĐ 346000

Giá bán: VNĐ 294100

Mã Sách: STC-20

CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-19

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG - QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 333000

Giá bán: VNĐ 283050

Mã Sách: STC-18

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, C

Giá bìa: VNĐ 250000

Giá bán: VNĐ 212500

Mã Sách: STC-17

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-16

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG - T

Giá bìa: VNĐ 328000

Giá bán: VNĐ 278800

Mã Sách: STC-15

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, NG

Giá bìa: VNĐ 315000

Giá bán: VNĐ 267750

Mã Sách: STC-14

QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-13

CẨM NANG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-12

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ XỬ LÝ NGÂN SÁCH CU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-11

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-10

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘ

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-9

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-8

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-7

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-6

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-5

CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN ĐẤU THẦU

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-4

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ

Giá bìa: VNĐ 295000

Giá bán: VNĐ 250750

Mã Sách: STC-3

sach tai chinh

sach tai chinh

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-2

CHẾ ĐỘ MỚI VỀ ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG - TI

Giá bìa: VNĐ 298000

Giá bán: VNĐ 253300

Mã Sách: STC-1